Szukamy pracowników!
Fendt
Fendt
Valtra
Fendt
Valtra
Cockpit

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (stan 25.05.2018)

1. PRZEDMOWA

Niezależnie od tego, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej strony internetowej, czy jako klient, interesant, kandydat lub odwiedzający: My, AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o. (jako spółka w 100% zależna od AGRAVIS Technik Holding GmbH; Centrala w Hanowerze) bierzemy bardzo pod uwagę Państwa ochronę danych osobowych. Co to konkretnie oznacza?

Chcemy dać Państwu wgląd, jakie dane osobowe od Państwa pobieramy, w jaki sposób i w jakiej formie zostaną one przez nas przetwarzane. Następnie otrzymacie Państwo możliwość przeglądu, jakie prawa Państwu przysługują według obowiązującej ochronie danych osobowych. Poza tym przedstawimy Państwu osoby kontaktowe w razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania.

1.1 KIM JESTEŚMY?

ATP jest dynamicznym i rozwijającym się dealerem maszyn rolniczych na terenie Poznania.

Za odpowiedzialnego, działając według obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych określa się

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o
Pianowo 46
64-000 Kościan
info_at_agravistechnik-polska.pl

zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych.
Prosimy, aby wszystkie pytania dotyczące wyjaśnień o prawie ochrony danych osobowych zostały przesłane do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
https://uodo.gov.pl

2. ZAKRES STOSOWANIA OBJAŚNIEŃ O OCHRONIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych rozumiane przez ustawodawcę jest jako zbiór, rejestr, organizacja, porządkowanie, zapis, zmianę odczyt, zapytanie, użycie, ujawnienie, szerzenie oraz inne formy przekazu, porównanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do identyfikujących, lub mogących zidentyfikować osób.

W tym oświadczeniu chodzi o dane osobowe klientów, interesantów, kandydatów czy odwiedzających.

To oświadczenie tyczy się naszych stron internetowychwww.agravistechnik-polska.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Państwa dane osobowe zostaną przez nas zebrane, gdy Państwo np. skontaktują się z nami jako interesant lub klient. Takie zdarzenie może mieć miejsce, gdy będzie zainteresowanie naszym produktem, rejestracja do naszych usług on-line, zwrot poprzez nasze kanały komunikacyjne lub gdy w ramach istniejącej współpracy gospodarczej będą wykorzystane nasze produkty, lub usługi.
Następujące formy danych osobowych, które będą przez nas opracowane:

Dane identyfikacji osobistej

Np. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu

Dane zleceń

Np. numer klienta, numer zlecenia, numer faktury

Dane przedsiębiorstwa

Np. firma, oddział, rodzaj działania

Dane dotyczące użytku internetowego

Np. adresy IP, nazwy użytkownika, dane dotyczące odwiedzania naszej strony internetowej, portalach klientów lub w aplikacji, wykonane czynności na naszych stronach internetowych lub portalach klientów, lokalizacja użycia

Informacje dotyczące Państwa zainteresowań i życzeń, o których nas Państwo informujecie

Np. poprzez formularz kontaktowy lub inne kanały komunikacji

Informacje dotyczące rozwoju zawodowego

Np. wykształcenie zawodowe, obecny pracodawca, inne kwalifikacje

tak jak inne informacje z porównywalnymi kategoriami danych.

3.1 WRAŻLIWE DANE

Wrażliwe dane, tzn. szczególne kategorie danych osobowych np. przynależność religijna lub do związku zawodowego nie zostaną pobrane tą drogą.

3.2 PLIKI COOKIES

3.2.1 CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki Cookies to dane, które są odkładane na Państwa komputerze z naszej strony internetowej lub naszego sklepu internetowego, podczas gdy Państwo wczytujecie naszą stronę internetową. Te dane zapisują informacje, które pozwalają na wydajniejsze korzystanie ze strony internetowej.

Używamy usług Google Analytics (usługa analizy internetu) do analizy zachowania użycia. Do tej analizy wykorzystywane są wytworzone poprzez pliki Cookie informacje na temat użytkowania, które są przekazane do naszych serwerów i zapisane do celów analitycznych użytkowania. Analiza użytkowania służy do optymalizacji naszych stron internetowych, naszego sklepu internetowego, zapytań od klientów, innych środków reklamowych oraz do badań rynkowych. Adres IP użytkownika jest podczas tego procesu skrócony, przez co identyfikacja użytkowników poprzez adres IP nie będzie możliwa.

Każdy użytkownik, który nie zgadza się z zapisem i analizą swoich anonimowych danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, może w każdej chwili zaprzeczyć takim zapisom i użyciu. Anonimowe odwiedzanie sklepu internetowego nie będzie możliwe.
Państwa odwiedziny strony internetowej są zapisane poprzez stronę analizującą Google-Analytics. Proszę kliknąć link, aby Państwa odwiedziny nie były więcej zapisywane. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3.3 UŻYWANIE WTYCZEK PLUG-IN

Pojawienie się naszej strony wykorzystuje wtyczki Plug-in portalu społecznościowego facebook.com (https://www.facebook.com/policy.php) a także wtyczki Plug-in strony z usługą map Google Maps (https://policies.google.com/privacy?hl=de) .

4. DO CZEGO PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE - NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SIĘ OPIERAJĄ?

4.1 WYWIĄZANIE SIĘ Z UMOWY

Przerabiamy Państwa dane, aby wywiązać się z naszych umów. To dotyczy również danych, które Państwo przesyłacie w ramach korespondencji umowy przedwstępnej. Konkretne zastosowania przetwarzanych danych zależą od obecnych produktów oraz złożonego wniosku i mogą również zostać wykorzystane, aby móc analizować i sprawdzić Państwa zapotrzebowanie, jakie produkty i usługi są dla Państwa istotne.

4.1.1 REALIZACJA STOSUNKU UMOWNEGO

Do przeprowadzenia stosunku umownego potrzebujemy Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

4.1.2 PROPOZYCJA TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

Potrzebujemy również Pańskich danych osobowych, aby móc sprawdzić, czy i jakie produkty i świadczenia usług możemy Państwu zaoferować.

Szczegóły dotyczące poszczególnych zastosowań przetwarzania danych mogą Państwo odnaleźć w umowie lub w ogólnych warunkach handlowych.

4.1.3 PRZEPROWADZENIE PROCESU REKRUTACJI

Przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam przez Państwa przesłane w ramach rekrutacji aby sprawdzić Państwa kwalifikacje zawodowe dotyczące wystawionego ogłoszenia o pracę. Używamy Pańskich informacji wyłącznie w celach rekrutacyjnych i przekazujemy je po ukończeniu umowy do Pańskich akt osobistych. W przypadku niedojścia do porozumienia, Państwa dane osobowe zostaną usunięte, bądź zniszczone. Państwa informacje rekrutacyjne nie będą miał użytku w innych sprawach oprócz rekrutacyjnych.

4.2 PO WYWAŻANIU INTERESÓW: POLEPSZAMY NASZE USŁUGI I OFERUJEMY PAŃSTWU PASUJĄCE PRODUKTY.

4.2.1 DLA WZMOCNIENIA I OPTYMALIZACJI STOSTUNKÓW Z KLIENTAMI

W ciągłym dążeniu do optymalizacji naszych stosunków z Państwem prosimy Państwa okazyjnie do wzięcia udziału w ankietach. Wyniki ankiet służą do lepszego dopasowania się produktami i usługami do Państwa potrzeb.

4.2.2 ANALIZA I PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Państwa zapotrzebowanie jest dla nas ważne i staramy się przekazać informacje dotyczące produktów i usług, które dokładnie do Państwa pasują. Do tego używamy przekonania z naszych wspólnych relacji biznesowych, a także z badań rynkowych. Istotnym celem jest dopasowanie naszych propozycji produktów do Państwa zapotrzebowania. W związku z tym gwarantujemy przetwarzanie danych tylko ze zgodnością z obowiązującym prawem o ochronie danych. Ważne: W każdym momencie mogą Państwo do tego celu zaprzeczyć wykorzystanie Państwa danych osobowych.

Co konkretnie analizujemy i przerabiamy?

 • Wyniki naszych akcji marketingowych, aby zmierzyć efektywność i znaczenie naszych kampanii
 • Informacje z Państwa odwiedzin naszej strony
 • Analizujemy możliwe zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi

4.2.3 NEWSLETTER

Macie Państwo możliwość zarejestrować się po Newsletter poprzez naszą stronę internetową. Do wysyłki potrzebujemy tylko Państwa adres mailowy i numer klienta. Dopiero po skutecznym zakończeniu postępowania Double-Opt-In dostaniecie Państwo od nas Newsletter. W każdej chwili macie Państwo możliwość odstąpienia od otrzymywania Newsletter. Odpowiednie łącza są zaimplementowane w każdym dołączonym liście. Państwa dane zostają natychmiast usunięte z naszej listy otrzymujących.

Ustawodawca stawia określone żądania dotyczące skuteczności elektronicznego zezwolenia podczas zarejestrowania się do Newslettera. Do tego należy protokołowanie Państwa deklaracji zgody. Protokołujemy zatem datę i czas zgody, Państwa adres e-mail oraz inne dobrowolne dane. Te dane zbieramy, tylko aby były zgodne z prawymi zobowiązaniami.

4.2.4 ŚRODKI SŁUŻĄCE PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWU

Używamy Państwa danych osobowych między innymi w następujących przypadkach:

 • Aby chronić Państwa przedsiębiorstwo przed aktywnością oszustów, analizujemy Państwa dane. Może to dojść np. gdy Państwo zostaniecie ofiarami kradzieży identyfikacyjnej , lub gdy osoby nieuprawnione i inny sposób uzyskały dostęp do Państwa konta użytkownika
 • Aby ulepszyć niezawodność reklam, nasz oddział IT współpracuje ściśle z Państwem w przypadku problemów technicznych. W związku z tym oceniamy protokoły z dostępów do stron, przeprowadzonych akcji itp.
 • Aby zagwarantować bezpieczeństwo IT
 • Aby w przypadku sporów prawnych móc uzyskać i przedstawić dowody.

4.3 POWÓD PAŃSTWA POZWOLENIA

Przetwarzanie Państwa danych jest dla nas dozwolone, tylko gdy była zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla jednego lub wielu określonych celów. W przyszłości możecie Państwo do tego pozwolenia się odwołać bez dodatkowych kosztów, które mogłyby zostać doliczone do taryfy operatora sieci. Odwołanie się z pozwolenia na przetwarzanie danych nie koliduje ze zgodnością z prawem.

4.4 NA PODSTAWIE PRAWNEJ LUB PUBLICZNYM INTERESIE

Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnorodnym wymaganiom prawnym ( np. z ustawodawstwa podatkowego). Aby nadążać za naszymi obowiązkami prawnymi, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

5. DOKĄD PRZEKAZUJEMY DANE I DLACZEGO

5.1 WYKORZYSTANIE DANYCH WEWNĄTRZ

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o

Wewnątrz AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o otrzymują dostęp do danych osobowych tylko te stanowiska, które je potrzebują, aby spełniać wymogi umowne i prawne czy też chronić uzasadnione interesy.

5.2 WYKORZYSTANIE DANYCH POZA

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o

Zwracamy uwagę na ochronę danych osobowych i przekazujemy przez Państwa dane, tylko gdy regulacje prawne na to pozwolą, za Państwa zgodą lub do realizacji wymogów umownych.

Przy następujących odbiorcach dochodzą wymogi prawne do przekazania Państwa danych osobowych, np.:

 • w miejscach publicznych lub organach nadzorczych, np. urzędy skarbowe, urzędy celne;
 • w urzędach ds. sądownictwa lub organów ścigania, np. policja, sądy, prokuratura;
 • prawnicy i notariusze, np. podczas sporów prawnych;
 • rewident gospodarczy.
 • Aby móc spełnić wymogi umowne, współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami.
 • Takie jak:
 • firmy z usługami transportowymi i spedycje;
 • organizatorzy i osoby świadczące usługi szkoleniowe, jeśli się zapisali na poszczególne targi bądź wydarzenia
 • banki i dostawcy usług finansowych do realizacji wszystkich spraw finansowych.

Właśni usługodawcy

Aby przedstawić nasze przedsiębiorstwo bardziej wydajnie, korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy do spełnienia określonych zadań mogą od Państwa otrzymać dane osobowe. Mogą to być między innymi usługodawcy teleinformatyczni oraz telekomunikacji, a także przedsiębiorstwa inkaso, doradcze lub dystrybucyjne.

Ważne: Dokładnie poważamy Państwa dane osobowe!

Aby upewnić się, że u usługodawców panują takie same zasady dotyczące ochrony danych osobowych jak u nas, mamy podpisane odpowiednie umowy związane z przetwarzaniem zadań. Te umowy regulują m.in.:

 • uzyskanie osobom trzecim dostępu do danych, które będą potrzebne do realizacji przypisanych zadań;
 • dostęp do Państwa danych u usługodawców, który jest tylko dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie usługodawcy pod warunkiem stosowania się do prawa o ochronie danych osobowych;
 • techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
 • co się stanie z danymi, jeśli nastąpi koniec współpracy pomiędzy usługodawcą a nami.

Przy usługodawcach, których siedziba jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym stosujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. poprzez użycie specjalnej klauzuli umownej), aby zapewnić, że dane są tak samo traktowane jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Regularnie sprawdzamy swoich usługodawców pod kątem dotrzymania się ustalonych zasad.

Bardzo ważne: Pod żadnym pozorem nie sprzedajemy Pańskie dane osobowe osobom trzecim!

6. CZY JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO UDOSTĘPNIENIA NAM DANYCH OSOBOWYCH?

W kontekście stosunków gospodarczych pomiędzy Państwem a

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o

potrzebne będą następujące kategorie danych osobowych:

 • wszystkie niezbędne dane, które będą służyły do przyjęcia i przeprowadzenia współpracy gospodarczej;
 • danych do spełnienia wszystkich wymogów związanych z umową;
 • danych, których pobranie musi być zgodne z prawem.

Bez tych danych nie będziemy mieli możliwości wpływu lub przeprowadzenia umowy.

7. TERMIN USUNIĘCIA DANCYH

Zgodnie z ustaleniem o ochronie danych nie zapisujemy Państwa danych osobowych na dłuższy okres, niż nam będzie potrzebny do poszczególnych celów. O ile dane nie będą już potrzebne do obowiązków prawnych lub umownych, o tyle będą one regularnie przez nas usuwane, chyba że określone przechowanie będzie dalej konieczne. Następujące powody przestawią konieczność dalszego przechowania danych:

 • musi zostać dotrzymany obowiązek przechowywania dokumentów handlowych, czy też dotyczących prawa podatkowego: Według ustawy kodeksu handlowego i kodeksu podatkowego, terminy przechowywania są priorytetowe do lat 10.
 • Do uzyskania dowodów w przypadku sporu prawnego w ramach prawnych przepisów przedawnienia: Okres przedawnienia w prawie cywilnym może wynosić do 30 lat, przy czym regularne przedawnienie następuje po trzech latach.

8. PAŃSTWA PRAWA

W ramach przetwarzania Pańskich danych osobowych, Państwu również przypisane są określone prawa. Dokładniejsze dane znajdują się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 13 ust. 1 i ust. 2).

8.1 PRAWO DO INFORMACJI I UPRAWNIEŃ

Macie Państwo prawo do uzyskania od nas informacji związanych z przetwarzaniem przez nas Pańskich danych osobowych. Państwo możecie poprosić o uprawnienie do zmian lub uzupełnienia danych, jeśli informacje odnośnie do danych nie miałyby (więcej) się zgadzać. Gdy Państwa dane zostaną przez nas przekazane osobom trzecim, informujemy odpowiednie osoby trzecie o odpowiedniej sytuacji prawnej.

8.2 PRAWO DO USUNIĘCIA

Pod następującymi względami możecie Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych:

 • Gdy Państwa dane osobowe nie będą już dłużej potrzebne do celów, zgłaszanych przez Państwo
 • Gdy przez Państwa zostanie odwołana zgoda i zabraknie jej przy innej podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych;
 • Gdy Państwo zaprzeczą przetwarzaniu i nie będzie priorytetowych powodów prawnych do przetwarzania danych osobowych;
 • Gdy Państwa dane zostały bezprawnie przetworzone;
 • Gdy Państwa dane osobowe muszą usunięte do wypełnienia prawnych obowiązków.

Proszę wziąć pod uwagę, że przed usunięciem Państwa danych musimy sprawdzić, czy nie znajduje się prawowity powód do usunięcia Państwa danych osobowych.

8.3 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA („ PRAWO DO ZABLOKOWANIA")

Z jednego z powodów możecie Państwo wymagać od nas ograniczenia przetwarzania Pańskich danych osobowych:

 • Do czasu, gdy mieliśmy możliwość przekonania się, że dane są prawidłowe, a Państwo temu negujecie;
 • Gdy dane zostaną przetwarzane niezgodnie z prawem, lecz Państwo zamiast usunięcia wymagacie ograniczenia korzystania z danych osobowych;
 • Gdy nie potrzebujmy już danych do celów przetwarzania, a Państwo jeszcze potrzebujecie dane do dochodzeń, pełnień czy obrony do roszczeń prawnych;
 • Gdy Państwo już złożyliście sprzeciw przetwarzaniu, lecz nie jest jeszcze ustalone, czy Państwa uzasadnione interesy przeważają nad naszymi.

8.4 PRAWO DO SPRZECIWU

8.4.1 PRAWO DO SPRZECIWU PRZYPADKÓW ODOSOBNIONYCH

O ile przetwarzanie w interesie publicznym lub wynika z podstaw wyważania interesów, macie Państwo prawo, z powodów, wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji, do sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu. Przy udanym sprzeciwie Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane chyba, że możemy udowodnić konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych z powodów bezpieczeństwa, które przeważają nad Państwa interesami, prawem czy wolnością, albo dlatego, że Państwa dane osobowe służą do celów dochodzeniowych, wykonujących lub obronnych w sprawach roszczeniowych.

8.4.2 SPRZECIW MARKETINGOWY

W przypadkach, gdy Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane do celów marketingowych, możecie Państwo w każdym momencie zgłosić swój sprzeciw przeciwko takiej formie rozpowszechnienia. Państwa dane osobowe nie będą dłużej do tych celów wykorzystywane.

Sprzeciw może nastąpić w dowolnej formie i powinien zostać wysłany pod adres:

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o

AGRAVIS Technik Holding GmbH
Plathnerstraße 4 a
30175 Hannover
info_at_agravistechnik-polska.pl

8.5 PRAWO DO PRZESYŁANIA DANYCH

Macie Państwo prawo do prośby o otrzymanie danych osobowych, które daliście Państwo do przetwarzania, w formie przenośnej i odczytywalnej dla komputera.

8.6 PRAWO DO SKARGI DO ORGANÓW NADZORCZYCH

Staramy się w najszybszy sposób opracować na Państwa zapytania i roszczenia, aby w odpowiedni sposób chronić Pańskie prawa. W zależności od ilości pytań może się zdarzyć, że minie do 30 dni, zanim będziemy mogli udzielić informacji w Państwa sprawie. Gdyby termin miał się przedłużyć, uprzedzimy Państwa odpowiednio z wyprzedzeniem, mogąc dalej udzielić Państwu odpowiedzi.

W niektórych przypadkach możemy Państwu nie udzielić informacji. O ile jest to zgodne z prawem, możemy podać Państwu powód nieudzielenia odpowiedzi.
Jeśli dla Państwa odpowiedź z naszej strony nie będzie satysfakcjonująca lub twierdzą Państwo, że nasze działania są wbrew obowiązującemu prawu o ochronie danych osobowych, macie Państwo możliwość do skargi, wysyłając ją do naszego pełnomocnika ds. danych osobowych lub do stosownego organu nadzorczego:

Za nas odpowiedzialny organ nadzorczy:

Pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji

Kavallierstrasse 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 384 24 10
poststelle_at_ldi.nrw.de

WERSJA

To oświadczenie o ochronie danych osobowych jest z dnia 25.05.2018. Zarejestrowani klienci zostaną poinformowani o zmianach dotyczących ochronie danych osobowych.

AGRAVIS Technik Polska – Nasi klienci osiągają lepsze rezultaty od innych

AGCO

Fendt

Valtra

AGRAVIS Technik
Polska

Maszyny nowe Nasz asortyment obejmuje wszystko, co AGCO ma do zaoferowania jeżeli chodzi o marki Fendt i Valtra. Marka Fendt obejmuje pełną paletę produktów: ciągniki, kombajny, sieczkarnie, prasy kostkujące i zwijające, technologie zbioru pasz i ochronę upraw. Marka Valtra obejmuje przede wszystkim sektor ciągników. Maszyny używane Oprócz nowych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn używanych w dobrym stanie. Serwis i części Za pośrednictwem naszego otwartego warsztatu, oferujemy Państwu także kompleksową obsługę maszyn rolniczych. Nasza oferta obejmuje szeroką skalę usług takich jak: obsługa zbiorów na miejscu, odbiór i zrzut, a także usługi w zakresie gruntów i lasów. Jako eksperci w dziedzinie inżynierii rolniczej zapewniamy ciągłe serwisowanie sprzętu rolniczego. Naszym klientom zapewniamy pełny serwis. Dowiedz się o naszych ofertach używanych maszyn na: https://www.atc-trader.com/pl/ oraz https://www.ab-auction.com/pl